Amoris laetitia, czyli bomba w Watykanie (ks. Mirosław Tykfer)

Uwaga! Bomba w Watykanie! Właśnie z tym porównać można opublikowanie przez Papieża Franciszka encykliki Amoris laetita. Sugestia dotycząca możliwości przyjmowania Komunii przez osoby żyjące w kolejnym związku małżeńskim okazała się trudna do przyjęcia dla wielu katolików.