Jak utrzymać się w trzeźwości? – Program HALT

W trakcie terapii pacjenci Ośrodka TU i TERAZ uczą się stosować Program HALT. Ten Program stanowi osiową część filozofii zdrowienia, jest programem jak radzić sobie z zagrożeniem picia w okresie trzeźwienia.

Czytaj dalej