Chłopiec w twoim mężu, dziewczynka w twojej żonie

Czasem w małżeństwie rozmawiamy jak dorośli, ale niekiedy odzywa się ktoś znacznie mniejszy, jakby z innej czasoprzestrzeni. Im mniej przekaz jest zrozumiały, im bardziej emocjonalny i trudny do wysłuchania, tym większe szanse, że do głosu dochodzi wewnętrzne dziecko kogoś z nas.