Chrzest dziecka adoptowanego

Chrzest mógłby być dla rodziców adopcyjnych szczególną chwilą „narodzin” ich dziecka. Ale nie wszystkim rodzicom dane będzie to przeżyć. Na pozór wszystko wydaje się banalne i proste.