Dorosłe dzieci mają żal

Oczywiste jest, że rodzice mają ogromny wpływ na to, kim się stajemy. O co jako dorośli mamy najczęściej do nich pretensje? I czy zawsze słuszne? Badania naukowe na dużych populacjach pokazują, jakie z błędów wychowawczych mają największy negatywny wpływ na życie człowieka.