Edukacja seksualna – tak, ale jaka

Edukacja seksualna jest dzieciom i młodzieży potrzebna, ale nie w formie proponowanej przez warszawską Deklarację LGBT+, która bazuje na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.