Ekonomia miłości

Czy zasady ekonomii można zastosować w małżeństwie? Czy oprócz ewangelicznej miłości bliźniego może się w niej sprawdzić również znajomość zasad inwestowania lub podaży i popytu?