Gender jako słowo-wytrych na całe zepsucie lewicowego świata? Warto krytykować, ale z głową

Popularny dziś dyskurs genderowy jest traktowany przez katolików i prawicę uczuleniowo. Feministyczne i marksistowskie korzenie badań nad płcią uwarunkowaną kulturowo i społecznie są oczywiste.