Jak rozmawiać z dziećmi o seksie?

Jako wierzący rodzice jesteśmy zobowiązani, żeby przygotować nasze dzieci do dojrzałości, seksualność jest bardzo ważnym tematem, dobre decyzje podjęte przez dzieci dzisiaj ochronią je przed wieloma cierpieniami