Kiedy w małżeństwie zaczyna się zdrada?

Relację pozamałżeńską można nawiązać także w „bezpiecznym” środowisku – we wspólnocie czy tzw. „kółku różańcowym”. Nagle z kimś rozumiem się tak, jak z mężem czy żoną za dawnych czasów. Punktem wyjścia do zdrady jest niezaspokojony głód relacji.