Kontakt z własnym ciałem jest kontaktem z samym sobą

Ciało ma fantastyczną pamięć i gromadzi całe nasze życiowe doświadczenie, dlatego jako pierwsze może nam zapalać czerwoną lampkę, że już w podobnej sytuacji byliśmy. Świadomość tego, co się dzieje z naszym ciałem, wspiera całe nasze życie.