Mazur: Szkoła nie może edukować seksualnie wbrew rodzicom

„Według stanowiska liberalnego, w odniesieniu do seksualności najważniejsze są kwestie bezpieczeństwa osobistego oraz konsensualności relacji.