Męskie emocje

Dziewczynki mają większe przyzwolenie na wyrażanie szerszej gamy uczuć – od radości do smutku, a chłopcy są częściej uczeni ich hamowania. W konsekwencji mężczyźni nie rozpoznający swoich uczuć są zjawiskiem tak częstym, że… w jakim sensie normalnym.