Michał Gierycz: Spór o „Humanae vitae” – spór o człowieka

Antropologia „Humanae vitae” przyjmuje, że człowiek jest w swojej naturze ograniczony, gdyż nie jest wszechmocnym Bogiem. Bł.