Mt 19,1-15: Jezus – Syn Boży ustanawia nierozerwalne małżeństwo i mu błogosławi

dokładna egzegeza tekstu wyjaśniająca naukę Jezusa Chrystusa