Niedopasowanie seksualne. „To często zdarza się w parach z długim stażem”

Łącząc się w pary, wnosimy do związku różnorodne doświadczenia, zestawy fantazji oraz umiejętności.