Ciało prawdę ci powie! Cz. I

Kochane, mądre ciało, które niejednokrotnie wie więcej niż intelekt. Zaczynamy od Oślicy Balaama 🙂
Mądry i zabawny tekst z 22 rozdziału Księgi Liczb