Potrzebujemy mentalnego przełomu, by w Kościele docenić małżeństwa tak, jak kapłanów

Jesteśmy sformatowani przez myślenie, że Chrystus jest na krzyżu i w Eucharystii, adoracji i sakramencie pojednania. Ale że jest On w relacji miłości męża i żony, a w konsekwencji w ich współżyciu seksualnym, to są rzeczy dla ludzi kompletnie niepojęte.