Razem w niestabilnych czasach

Otaczający człowieka świat wywiera na niego duży wpływ, wyciska swe piętno. Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy mocno zanurzeni w kulturze, która oddziałuje na nas, przenicowuje naszą świadomość, tworzy nowe modele życia i przeobraża struktury społeczne.