Seks i małżeństwo po zmartwychwstaniu. Sprawdź, co na ten temat mówi Biblia i tradycja żydowska

„Mimo że starożytni rabini powszechnie uważali małżeństwo i prokreację za dary, w które Bóg wyposażył człowieka, niektórzy twierdzili również, że w świecie przyszłym nie będzie małżeństw ani stosunków seksualnych”.