Skutki aborcji dla kobiety

kobieta jest drugą ofiarą aborcji, cierpi na powikłania bezpośrednie i odległe w czasie, może u niej wystąpić syndrom poaborcyjny i/lub zespół stresu pourazowego