Wierność to nie tylko brak zdrady. Odkryjcie jej głębię, a wasza więź się umocni

Łatwo jest deklarować wierność, gdy jako zakochana para trzymamy się za ręce i patrzymy w gwiazdy.