Zaburzenia podniecenia

Co to jest i jakie są przyczyny? Podniecenie seksualne u kobiet ma dwa podstawowe składniki – fizjologiczny i psychiczny (subiektywny).