Zagrożenia w sieci. Czego obawiamy się najbardziej?

Okazuje się, że dorośli (54 proc. wskazań) obawiają się przede wszystkim niebezpiecznych kontaktów i znajomości, jakie może nawiązać dziecko, w tym 30 proc. stanowią obawy związane z zagrożeniem o charakterze seksualnym, przede wszystkim z pedofilią.