Zasady moralnej oceny czynów

Kościół nie ma zastępować małżonków w podejmowaniu decyzji. Może im tylko dawać wskazówki potrzebne do formacji sumienia. Odpowiedzialność za konsekwencje swoich wyborów ponosi wolny człowiek, który kieruje się swoim rozumem.