Zobaczyć duszę. Wyjątkowe lustro

Słowo Boga ma moc oczyszczać nas nie tylko z fałszywych obrazów dotyczących Boga, ale również z nieprawdziwych wyobrażeń o nas samych. Nasz obraz siebie powinien być zawsze „właściwy”, czyli pozytywny. Ale dlaczego „właściwy” ma oznaczać: pozytywny?