Zwiększona częstość występowania patologii u dzieci poczętych metodami In-vitro – spis literatury

Zwracam uwagę na fakt, że wśród niewielkiej liczby publikacji, które tego nie potwierdzają należy bardzo dokładnie sprawdzić jaka grupa badana jest przedstawiona.